cài đặt server

Dịch vụ cài đặt cấu hình máy chủ server 

Những lưu ý khi thuê dịch vụ cài đặt máy chủ server

Những lưu ý khi thuê dịch vụ cài đặt máy chủ server Cài đặt server có đơn giản không? Câu trả lời là hoàn toàn đơn giản, nếu bạn biết cài windows là bạn có thể cài đặt được máy chủ. Tuy nhiên, máy chủ ( server) nó hoàn toàn khác với máy PC, desktop, …

Những lưu ý khi thuê dịch vụ cài đặt máy chủ server Read More »

Do Not Sell My Personal Information