Home

Dịch vụ giải pháp CNTT

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn

Ngày nay CNTT là không thể thiếu trong hoạt động của mỗi doanh nghiệp

Bạn đang cần gì?.

Server

Xây dựng hệ thống máy chủ

Cài đặt cấu hình server

Bảo trì nâng cấp server. 

Network

Thi công mạng văn phòng, wifi

Sửa chữa, bảo trì, nâng cấp hệ thống mạng LAN, Wifi 

Dịch vụ IT

Dịch vụ IT support, part time

Bảo trì máy tính mạng

Sửa chữa máy tính