the procedure entry point AddDllDirectory could not be located in the dynamic link library KERNAL32.dll

Fix lỗi the procedure entry point AddDllDirectory could not be located in the dynamic link library KERNAL32.dll

Fix lỗi the procedure entry point AddDllDirectory could not be located in the dynamic link library KERNAL32.dll Hôm nay admin có cài đặt windows 7 cho máy tính dell, khi cài đặt driver download trực tiếp từ trang chủ thì không thể run file và xuất hiện thông báo sau: “the procedure entry point AddDllDirectory …

Fix lỗi the procedure entry point AddDllDirectory could not be located in the dynamic link library KERNAL32.dll Read More »

Hướng dẫn gia hạn giấy phép sử dụng phần mềm Microsoft office

Hướng dẫn gia hạn giấy phép sử dụng phần mềm Microsoft office Theo mặc định, giấy phép KMS chỉ có hiệu lực trong 180 ngày và nó sẽ được gia hạn sau mỗi 7 ngày kể từ ngày kích hoạt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, quá trình này có thể bị mắc kẹt. …

Hướng dẫn gia hạn giấy phép sử dụng phần mềm Microsoft office Read More »

Hướng dẫn tạo USB boot cài win nhiều phiên bản

Hướng dẫn tạo USB boot cài win nhiều phiên bản (win 7, win 10, linux)

Hướng dẫn tạo USB boot cài win nhiều phiên bản (win 7, win 10, linux) USB boot USB boot là tên gọi chung của một chiếc USB có chứ năng boot trực tiếp vào USB giống như khi chúng ta boot vào HDH của ổ cứng, USB boot có thể chứa bộ cài windows hoặc …

Hướng dẫn tạo USB boot cài win nhiều phiên bản (win 7, win 10, linux) Read More »