file server

Dịch vụ cài đặt cấu hình máy chủ server 

Những lưu ý khi thuê dịch vụ cài đặt máy chủ server

Những lưu ý khi thuê dịch vụ cài đặt máy chủ server Cài đặt server có đơn giản không? Câu trả lời là hoàn toàn đơn giản, nếu bạn biết cài windows là bạn có thể cài đặt được máy chủ. Tuy nhiên, máy chủ ( server) nó hoàn toàn khác với máy PC, desktop, …

Những lưu ý khi thuê dịch vụ cài đặt máy chủ server Read More »

Tầm quan trọng của lưu trữ dữ liệu trong doanh nghiệp

Tầm quan trọng của lưu trữ dữ liệu trong doanh nghiệp Dữ liệu là tài sản quan trọng nhất của công ty, tuy nhiện nhiều công ty doanh nghiệp vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc lưu trữ dữ liệu đảm bảo an toàn, phòng chống rủi ro mất mát. Một câu chuyện đơn giản …

Tầm quan trọng của lưu trữ dữ liệu trong doanh nghiệp Read More »

Do Not Sell My Personal Information