cài đặt máy chủ server

dịch vụ cài đặt máy chủ

Dịch vụ cài đặt cấu hình server máy chủ

Dịch vụ cài đặt cấu hình server máy chủ Chuyên cài đặt server cho công ty doanh nghiệp tại TPHCM cài đặt máy chủ server của các hãng DELL, HP, Intel, IBM, LENOVO, Supermicro,… cài đặt máy chủ server chạy  windows server 2003, server 2008R2, server 2012R2, server 2016, windows server 2019 cài đặt máy chủ server …

Dịch vụ cài đặt cấu hình server máy chủ Read More »