Thêm website sử dụng Apache server – Tạo virtual host

//

Thêm website sử dụng Apache server – Tạo virtual host

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm nhiều website vào server sử dụng Apache, ở đây mình sẽ hướng dẫn trên Ubuntu và Centos.

Để thêm một website mới chúng sẽ tạo cần tạo 1 virtualhost file và 1 thư mục chứa website đó

Thêm website sử dụng Apache server - Tạo virtual host

Thêm webstite trong Ubuntu server

mặc định mỗi webserver đều có một web default, nếu server chỉ chạy 1 website thì chúng ta có thể sử dụng webdefault này. Nếu muốn thêm một website khác chúng ta phải tạo thêm thư mục chứa web và file virtualhost

Ở đây mình sẽ tạo một website mới với tên miền anhit.info

Tạo thư mục chứa trang web:

Mặc định Apache sử dụng /var/www làm thư mục chủ và mình sẽ tạo ra thư mục ở đó để lưu trữ dữ liệu cho trang web. Hoặc bạn có thể tạo thư mục ở bất kỳ đâu mà bạn muốn

Thông thường chúng ta sẽ sử dụng thư mục con (public_html) để chứa source website, còn bên ngoài chúng ta sẽ để dùng cho các mục đích khác như backup, ftp, nếu sử dụng hosting  các bạn sẽ thấy

Chạy lệnh sau để tạo thư mục website

mkdir -p /var/www/anhit.info/public_html

Tạo tập tin cấu hình virtual host

Trên Ubuntu, các tập tin cấu hình virtual host của Apache sẽ nằm trong thư mục /etc/apache2/sites-available. Bạn sẽ nhìn thấy hai virtual host mặc định là 000-default.conf và default-ssl.conf, ở đây mình sẽ dựa trên 2 virtualhost này để thêm cấu hình cho domain khác

cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/anhit.info.conf

Hoặc bạn có thể tạo một tập tin mới hoàn toàn

touch /etc/apache2/sites-available/anhit.info.conf

Chúng ta mở file anhit.info.conf vừa tạo và chỉnh sửa nội dung tập tin như sau:

<VirtualHost *:80>
ServerName anhit.info
ServerAlias www.anhit.info
ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot /var/www/anhit.info/public_html
</VirtualHost>

Tiếp theo chúng ta cần set quyền cho thu mục web

chown -R <user>:<group> /var/www/anhit.info/public_html
chmod -R 755 /var/www

Với <user> và <group> tương ứng là User và Group của Apache Server. Để tìm thông tin này sử dụng command

apachectl -S

Kích hoạt file config của Apache Virtual Hosts

a2ensite anhit.info.conf

Khởi động lại Apache

systemctl reload apache2

Ok vậy là xong, nếu muốn thêm một website khác các bạn cứ thực hiện lại như trên

Thêm webstite trong Centos server

Tạo thư mục website

mkdir -p /var/www/anhit.info/public_html

Khác với Ubuntu các file virtualhost nằm trong /etc/httpd/conf.d 

chúng ta sẽ tạo một file virtualhost cho website anhit.info với nội dung như dưới đây

nano /etc/httpd/conf.d/anhit.info.conf
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]
ServerName anhit.info
ServerAlias www.anhit.info
DocumentRoot /var/www/anhit.info/public_html
</VirtualHost>

Hoặc các bạn có thể thêm cặp <VirtualHost></VirtualHost> trong file httpd.conf mặc định.

Gán quyền cho website

chown -R <user>:<group> /var/www/anhit.info
chmod -R 755 /var/www

Khởi động lại apache

systemctl restart httpd.service

Ok vậy là xong
các bạn tạo một file .html trong thư mục web để test thử nhé

Khi cần thêm 1 website các bạn cứ tạo thư mục chứa web, tạo file virtualhost hơặc thêm nội dung trong file httpd.conf mặc định của apache

1 thought on “Thêm website sử dụng Apache server – Tạo virtual host”

  1. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative.
    I am going to watch out for brussels. I will
    be grateful if you continue this in future. Many people will
    be benefited from your writing. Cheers!

Leave a Comment