Khắc phục lỗi Your server is running PHP version 5.x.x but WordPress 5.2.2 requires at least 5.6.20.

//

Khắc phục lỗiYour server is running PHP version 5.x.x  but WordPress 5.2.2 requires at least 5.6.20.

Chả là sáng nay vừa mở website lên mình nhận được thông báo: “Your server is running PHP version 5.x.x but WordPress 5.2.2 requires at least 5.6.20”

thông báo trên có nghĩa là phiên bản php của hosting mình đang sử dụng có version phải cao hơn hoặc bằng php 5.6.20.

wordpress 5.2.2

Hiên tại phiên bản mới nhất của wordpress là 5.2.2 theo yêu cầu

  • PHP version 7.3 or greater.
  • MySQL version 5.6 or greater OR MariaDB version 10.1 or greater.

Do đó khi nâng cấp lên wordpress 5.2.2 thì chúng ta phải update version php của hosting hay server web của mình.

Hướng dẫn khắc phục lỗi “Your server is running PHP version 5.x.x but WordPress 5.2.2 requires at least 5.6.20” khi update wordpress 5.2.2

Đầu tiên chúng ta cần nâng cấp phiên bản php trên hosting của mình, các bạn đăng nhập vào trang quản trị hosting, ở đây mình đang dùng cpanel

các bạn nhập và tìm từ khóa php, kết quả hiện ra tìm đến mục:” Select PHP Version”

select php versions

Tiếp theo chọn phiên bản PHP bạn muốn nâng cấp lên, WP 5.2.2 đã hỗ trợ php7.3

ở đây mình chọn php 7.2, xong nhấn vào Set as current 

php version

Tiếp theo các bạn vào trang quản trị website wordpress và update lên WP 5.2.2, nếu đã update rồi các bạn tiến hành update lại.

Trường hợp không thể truy cập được trang wordpress  thì thêm nội dung dưới vào cuối file .htaccess

<IfModule mime_module>
AddType application/x-httpd-ea-php56 .html
</IfModule>

và tiến hành đăng nhập vào trang quản trị website và update lại WP. Xong vào file .htaccess và xóa nội dung trên.

Ok vậy là mình đã hướng dẫn nâng cấp phiên bản PHP đang sử dụng trên hosting sử dụng cpanel.

Leave a Comment