Tìm hiểu Firewall CSF (ConfigServer Security & Firewall)

//

Tìm hiểu Firewall CSF (ConfigServer Security & Firewall)

CSF (ConfigServer Security & Firewall)

CSF (ConfigServer Security & Firewall)

CSF (ConfigServer & Firewall) là một ứng dụng Firewall hoạt động trên Linux, được phát hành miễn phí để tăng tính bảo mật cho server. CSF hoạt động dựa trên iptables và tiến trình ldf để quyét các file log để phát hiện các dấu hiệu tấn công bất thường.

Các tính năng của CSF

 • Chống DDoS các loại
 • Chống Scan Port
 • Đưa ra các lời khuyên về việc cấu hình server (VD: Nên nâng cấp MySQL lên bản mới hơn)
 • Chống BruteForce Attack vào ftp server, web server, mail server,directadmin,cPanel…
 • Chống Syn Flood
 • Chống Ping Flood
 • Cho phép ngăn chặn truy cập từ 1 quốc gia nào đó bằng cách chỉ định Country Code chuẫn ISO
 • Hỗ trợ IPv6 và IPv4
 • CHo phép khóa IP tạm thời và vĩnh viễn ở tầng mạng (An toàn hơn ở tầng ứng dụng ) nên webserver ko phải mệt nhọc xử lý yêu cầu từ các IP bị cấm nữa
 • Cho phép bạn chuyến hướng yêu cầu từ các IP bị khóa sang 1 file html để thông báo cho người dùng biết IP của họ bị khóa
 • …..

Các bạn có thể xem thêm các tính năng của CFS tại đây https://configserver.com/cp/csf.html

Hướng dẫn cài đặt CSF

Xem chi tiết cài đặt tại đây: https://download.configserver.com/csf/install.txt

Cài đặt module Perl cho CSF script

yum install perl-libwww-perl -y      #centos
apt-get install perl-libwww-perl      #ubuntu

Để cài đặt CSF các bạn thực hiện chạy các lệnh dưới đây:

cd /usr/src
wget https://download.configserver.com/csf.tgz

Sau khi tải về xong tiến hành xả nén, đi tới thư mục CSF và cài đặt nó

tar -xzf csf.tgz
cd csf
sh install.sh

Tiếp theo, kiểm tra xem các mô-đun iptables đã cài đặt chưa, nếu OK hết là được

perl /usr/local/csf/bin/csftest.pl

Bật và khởi động CSF cùng hệ thống

systemctl enable csf.service
systemctl restart csf.service

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng trình duyệt web để quản lý CSF bằng cách cài đặt module Webmin thông qua trình duyệt

truy cập: http://Ip_server:10000 (nhớ open port 10000)

Webmin > Webmin Configuration > Webmin Modules > From local file > /etc/csf/csfwebmin.tgz >
Install Module

Cấu hình CFS

Để cấu hình firewall CSF các bạn mở file csf.cond và chỉnh sửa

nano /etc/csf/csf.conf

Thay đổi chế độ giá trị  TESTING = “0”

Chỉnh sửa lại các port cần mở

# Allow incoming TCP ports
TCP_IN =”DS port, cách nhau bằng dấu phẩy (,)”

# Allow incoming TCP ports
TCP_OUT =”DS port, cách nhau bằng dấu phẩy (,)”

# Allow incoming UDP ports
UDP_IN =”DS port, cách nhau bằng dấu phẩy (,)”

# Allow incoming UDP ports
UDP_OUT =”DS port, cách nhau bằng dấu phẩy (,)”

Thực hiện tương tự cho IPv6

OK xong lưu lại và chaỵ lệnh dưới đây để áp dụng thiết lập

csf -r

Sau mỗi lần thay đổi thiết lập CSF các bạn nhớ chạy lệnh trên để áp dụng

Chặn và cho phép địa chỉ IP truy cập

Một trong những tính năng cơ bản nhất của một bức tường lửa là khả năng chặn địa chỉ IP nhất định. Bạn có thể từ chối (danh sách đen), cho phép (danh sách trắng) hoặc bỏ qua địa chỉ IP bằng cách chỉnh sửa các tập tin cấu hình csf.deny, csf.allow và csf.ignore.

Chặn địa chỉ IP

Nếu bạn muốn chặn một địa chỉ IP hoặc dải địa chỉ IP , mở file csf.deny

nano /etc/csf/csf.deny

Thêm địa chỉ IP hoặc giải ip hoặc 1 subnet, mỗi địa chỉ 1 dòng

Cho phép địa chỉ IP

Nếu bạn muốn cho phép một địa chỉ IP hoặc dải địa chỉ IP , mở file csf.allow

nano /etc/csf/csf.allow

Bỏ qua địa chỉ IP

Nếu bạn muốn cho bỏ qua một địa chỉ IP hoặc dải địa chỉ IP không cần áp dụng các quy tắc của CSF, mở file csf.ignore

nano /etc/csf/csf.ignore

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản về cài đặt và cấu hình CSF . các bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây: https://configserver.com

Leave a Comment