Fix lỗi you can’t access this shared folder because your organization’s

//

Fix lỗi you can’t access this shared folder because your organization’s

Khắc phục lỗi không thể truy cập share trên windows 10

Khi bạn truy cập máy tính share trong mạng LAN bằng user guest thì nhận được thông báo lỗi “You can’t access this shared folder because your organization’s security policies block unauthenticated guest access

You can't access this shared folder because your organization's security policies block unauthenticated guest access

Đây là một lỗi xảy ra khi sử dụng máy tính windows 10 để truy cập share folder, kết nối máy in trong mạng nội bổ sử dụng tài khoản user guest để chứng thực.

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn fix lỗi “You can’t access this shared folder because your organization’s security policies block unauthenticated guest access” trên máy tính chạy hệ điều hành windows 10 khi thực hiện truy cập share folder hay kết nối máy in

fix lỗi you can’t access this shared folder because your organization’s security policies block unauthenticated guest access

Cách 1: không sử dụng tài khoản guest để xác thực truy cập share folder, disable user guest

Cách 2: Nếu bạn bắt buộc sử dụng tài khoản guest thì thực hiện như sau:

Mở Local Group Policy Editor

Xem thêm cách mở Local Group Policy Editor trên windows

Tìm theo đường dẫn sau:

Computer Configuration/ Administrative Teamplates/ Network/ Lanman Workstation

Local Group Policy Editor

Enable policy: Enable insecure guest logons

fix lỗi You can't access this shared folder because your organization's security policies block unauthenticated guest access

Xong các bạn đóng màn hình Local Group Policy Editor lại.

Tiếp mở hộp thoại Run gõ lện sau và enter: gpupdate /force

lệnh update policy

Chờ màn hình màu đen chay lên báo successful là thành công. Bây giờ các bạn thử kết nối lại máy share, nếu không được thì hãy khởi động lại máy tính để nó apply policy.

Leave a Comment