xoá mật khẩu truy cập máy tính trong mạng LAN

//

Xoá mật khẩu truy cập máy tính trong mạng LAN

Khi bạn truy cập một máy tính hay máy chủ(server) chia sẻ dữ liệu qua mạng LAN, hoặc cài đặt máy in ở chế độ share qua mạng, các bạn đều phải truy cập  tới máy tính hoặc máy chủ được share và chúng ta thường tuỳ chọn remember password để ghi nhớ cho những lần truy cập sau.

Tuy nhiên có một vấn đề là khi máy tính hoặc máy chủ share dữ liêu, máy in đó đổi mật khẩu, hoặc bạn muốn truy cập bằng tài khoản (username) khác.

Và vì máy tính đã ghi nhớ tài khoản với mật khẩu cũ rùi nên chúng ta không thể truy cập máy share bằng tài khoản khác được hoặc ko thể truy cập (báo lỗi) vì mật khẩu đã đổi.

Vậy làm cách nào để xoá tài khoản đã được lưu trước đây khi truy cập máy share trong mạng LAN?

xoá mật khẩu đã lưu khi truy cập máy tính qua mạng

Cách 1: dùng lệnh trong CMD

chạy CMD với quyền administrator và nhập lệnh sau:

net use * /delete

tuỳ chọn (*) sẽ xoá toàn bộ tài khoản truy cập các máy share trong mạng LAN

để xem rõ hơn các tuỳ chọn các bạn gõ:

net user ?

Cách 2: trường hợp các bạn đã dùng cách 1 mà không được các bạn có thể xoá thủ công như sau:

Vào controll panel -> chọn Credential Manager -> windows credential  và xoá tài khoản truy cập máy share đã lưu.

xoá mật khẩu đã lưu khi truy cập các máy tính trong mạng LAN

các bạn muốn xoá tài khoản truy cập máy nào thì chọn máy( hoặc IP) và chọn remove.

Leave a Comment