Hướng dẫn Upgrade Nextcloud lên phiên bản mới nhất

//

Hướng dẫn Upgrade Nextcloud lên phiên bản mới nhất

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách upgrade nextcloud lên phiên bản mới nhất. Để cài đặt Nextcloud các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây

www.dvcntt.net/cai-dat-nextcloud-tren-ubuntu-18-04-lts.html

Hướng dẫn Upgrade Nextcloud

Lưu ý:

  • Backup lại toàn bộ data người dùng và cơ sở dữ liệu
  • Disable toàn bộ các apps được cài đặt trong nextcloud để tránh lỗi

Hướng dẫn Upgrade Nextcloud

cách 1: qua giao diện web

đăng nhập vào trang web nextcloud của bạn và vào mục apps, disable các apps đang cài đặt

Xong vào phần Basic setting > update >

Thiết lập kênh update là stable

Chờ website check phiên bản xong nó sẽ hện cho chúng ta phiên bản có thể update lên

Chọn update và chờ đợi quá trình kiểm tra hệ thống, tải phiên bản mới về

xong tại bước cuối Keep maintenance Mode Active? – các bạn chọn NO( for ….

> chọn Go back to your nextcloud…

> Chọn start update

Cách 2: Thực hiện upgrade bằng dòng lệnh

Đăng nhập vào server

liệt kê các apps bằng lệnh

sudo -u www-data php occ app:list

Tiếp theo chạy lện sau để disable, thực hiện cho từng app

sudo -u www-data php occ app:disable <app-id>

Stop web server đang sử dụng, Ở đây mình đang sử dụng Nginx server

service nginx stop

Đi đến thư mục cài đặt Nextcloud

cd /var/www/Nextcloud
sudo -u www-data php updater/updater.phar

Chờ quá trình check thông tin và download phiên bản mới về, Nhập Y để xác nhận

Sau khi download xong hệ thống sẽ yêu cầu chúng ta xác nhận upgrade, nhập Y để xác nhận

OK chời đợi quá trình update hoàn thành

Sau khi upgrade xong hệ thống sẽ hỏi có duy trì chế độ bảo trì không, các bạn nhập N

Kiểm tra trạng thái và phiên bản của Nextcloud bằng lệnh sau

sudo -u www-data php occ status
sudo -u www-data php occ -V

Check kiểm tra mọi thứ có lỗi gì không, nếu không có thông báo lỗi nào là ok

sudo -u www-data php occ db:add-missing-indices
sudo -u www-data php occ db:convert-filecache-bigint

Tiến hành khởi động lại Nginx

service nginx start

Đăng nhập lại trang quản trị nextcloud và kiểm tra kết quả

Enable lại các app đang sử dụng

Lưu ý:

việc upgrade sẽ được thực hiện tuần tự ví dụ hiện tại mình đang cài bản 13 thì sẽ upgrade lên 14, muốn lên bản mới hơn thì phải thực hiện tiếp.

Để upgrade trực tiếp lên bản mới nhất các bạn phải tải source mới nhất về và thực hiện upgrade bằng thao tác dòng lệnh cli, không hỗ trợ qua web. Cách này thực hiện lằng nhằng hơn và dễ xảy ra lỗi hơn

Leave a Comment