Hướng dẫn gia hạn giấy phép sử dụng phần mềm Microsoft office

//

Hướng dẫn gia hạn giấy phép sử dụng phần mềm Microsoft office

Theo mặc định, giấy phép KMS chỉ có hiệu lực trong 180 ngày và nó sẽ được gia hạn sau mỗi 7 ngày kể từ ngày kích hoạt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, quá trình này có thể bị mắc kẹt. Sau đây là một số lý do cho vấn đề này.

– PC của bạn không được kết nối với internet hoặc kết nối không ổn định khi quá trình gia hạn giấy phép được gọi.

– Bạn đang sử dụng tường lửa của bên thứ ba nên kết nối với máy chủ KMS bị từ chối.

– Bạn đang sử dụng các phiên bản Office khác nhau trên PC. Phiên bản bán lẻ và âm lượng trên cùng một PC?

Cách giải quyết

– Đảm bảo PC của bạn luôn được kết nối và kết nối internet của bạn ổn định.

– Nếu bạn đang sử dụng một tường lửa khác, vui lòng mở cổng 1688.

– Vui lòng không sử dụng Office Retail và volume trên cùng một Windows.

Cách Renew Microsoft Office license thủ công

Mở command prompt (CMD) với quyền adminadministrator

xem hướng dẫn mở CMD với quyền administrator

Copy và paste code bên dưới vào và nhấn phím enter

Office 2010

cscript "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" /act

Office 2013

cscript "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" /act

Office 2016

cscript "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" /act

Nếu báo lỗi hay chạy lệnh sau:

Office 2010

cscript "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" /act

Office 2013

cscript "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" /act

Office 2016

cscript "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" /act

Ok như vậy là xong