Fix lỗi the procedure entry point AddDllDirectory could not be located in the dynamic link library KERNAL32.dll

//

Fix lỗi the procedure entry point AddDllDirectory could not be located in the dynamic link library KERNAL32.dll

Hôm nay admin có cài đặt windows 7 cho máy tính dell, khi cài đặt driver download trực tiếp từ trang chủ thì không thể run file và xuất hiện thông báo sau:

“the procedure entry point AddDllDirectory could not be located in the dynamic link library KERNAL32.dll”

the procedure entry point AddDllDirectory could not be located in the dynamic link library KERNAL32.dll

Để fix lỗi này các bạn cần cập nhật gói KB2533623 cho windows 7, các bạn download file dưới đây về và tiến hành cài đặt, xong khởi động lại máy tính

Win 7 32 bit

https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=26767

Win 7 64bit

https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=26764

Ok các bạn thử cài đặt lại driver nhé