Hướng dẫn cấu hình DNS tên miền cho Website, Mail server

//

Hướng dẫn cấu hình DNS cho tên miền

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình các bản ghi DNS cho tên miền sử dụng cho mục đích website, ftp server, mail server, v.v…

Hướng dẫn trỏ tên miền về website, trỏ tên miền về hosting, trỏ tên miền về server, trỏ tên miền về vps

1 cấu hình các bản ghi DNS để chạy website

– Trỏ tên miền về hosting, vps máy chủ website

chúng ta cần tạo record A như sau:

 • name: @
 • type: A
 • value: 45.252.248.10 (địa chỉ ip hosting hay VPS, server chứa website )

Tạo CNAME cho website

 • name: www
 • type: CNAME
 • value: dvcntt.net (tên miền)

Với việc tạo 2 record trên chúng ta có thể truy cập website bằng dvcntt.net hay www.dvcntt.net

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

[tag_post1]

– Nếu chúng ta sử dụng máy chủ FTP server thì cần tạo một record cho dịch vụ FTP, có 2 trường hợp

+ TH1: Máy chủ FTP cùng địa chỉ IP với Máy chủ web server thì tạo record CNAME như sau:

 • name: ftp
 • type: CNAME
 • value: dvcntt.net

+ TH2: máy chủ FTP có IP khác địa chỉ với Web server thì tạo record A như sau

 • name: ftp
 • type: A
 • value: 123.100.124.45 ( địa chỉ IP của máy chủ FTP)

Hướng dẫn cấu hình DNS cho tên miền

cấu hình phân giải tên miền

2 Cấu hình các bản ghi DNS cho mail server

Để chạy mail server chúng ta cần tạo các record sau: MX record, SPF và DKIM

Tạo MX record

Nếu mail server dùng chung với hosting hay vps website thì tạo một bản ghi MX record như sau:

 • name: @
 • type: MX
 • value: mail.dvcntt.net

Nếu mail server có IP khác địa chỉ với Web server, hosting thì tạo thêm record A như sau:

 • name: mail.
 • type: A
 • value: 113.98.124.45 ( địa chỉ IP của máy chủ mail server )

Xong chúng ta tạo thêm một MX record như trên

Tạo bản ghi SPF và DKIM

Để tạo các bản ghi SPF và DKIM cho mail server các bạn tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn tạo bản ghi SPF và DKIM trên DNS cho mail server

Trên đây mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình DNS cho tên miền để sử dụng cho website, ftp server và máy chủ mail server.

Nếu có vấn đề thắc mắc các bạn vui lòng để lại comment.

Leave a Comment