Fix error CredSSp encryption oracle remediation bằng Registry

//

Fix error CredSSp encryption oracle remediation bằng Registry

Tiếp tục bài viết  Fix error CredSSp encryption oracle remediation, Ở bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn khắc phục lỗi “This could be due to CredSSp encryption oracle remediation” khi remote desktop trên windows 10 hay windows 8.1 bằng cách thiết lập trong Local Group Policy Editor.

This could be due to CredSSp encryption oracle remediation

Nếu các bạn để ý thì trong thông báo lỗi microsoft có đưa ra đường link trợ giúp: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866660. Tuy nhiện nếu bạn không thể khắc phục được thì tham khảo cách làm dưới đây.

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa lỗi bằng cách sửa Registry

Sửa lỗi Remote desktop – Fix error CredSSp encryption oracle remediation

Chúng ta mở registry bằng cách mở hộp thoại Run gõ: regedit và nhấn enter

Duyệt tìm theo dường dẫn sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters

lưu ý: nếu các bạn tìm theo khoá registry mà ko thấy CredSSP trong System thì tiến hành tạo key  CredSSP

click chuột phải System chọn new -> Key và nhập CredSSP

Tiếp tục tạo Key Parameters trong CredSSP như trên

Tại màn hình bên phải, click chuột phải chọn new -> DWORD (32bit) value -> nhập tên: AllowEncryptionOracle và enter

Tiếp theo double chuột vào Key AllowEncryptionOracle chúng ta vừa tạo sửa value data thành 2

Fix error CredSSp encryption oracle remediation

Fix error CredSSp encryption oracle remediation

Ok vậy là xong, các bạn thử remote desktop lại nếu không được thì tiến hành khởi động lại máy tính nhé.

Lưu ý: Hướng dẫn thực hiện trên máy tính client, không phải trên SERVER hay VPS, và sau khi thực hiện remote thành công các bạn nhớ Update hệ điều hành để đảm bảo an toàn.

Leave a Comment