Convert Windows Server Evaluation to Retail version

//

Convert Windows Server Evaluation to Retail version

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách chuyển windows server bản dùng thử (WINDOWS SERVER EVALUATION) sang Windows Server Retail Edition mà không cần cài đặt lại server

Nếu bạn cần active windows server bằng KMS client key thì các bạn cần chuyển từ bản dùng thử sang bản retail thì mới active được

Đầu tiên chúng ta mở CMD với quyền administrator

sau đó chạy lệnh sau:

dism /online /get-currentedition

lệnh này nhằm check phiên bản windows đang sử dụng, thực ra các bạn có thể không cần chạy lệnh này.

Tiếp tục chúng ta chạy lệnh sau để kiểm tra phiên bản windows retail mà chúng ta có thể convert qua

dism /online /get-targeteditions

Ví dụ trong trường hợp của mình thì có thể chuyển qua phiên bản standdard hoặc datacanter đều được, tùy nhu cầu, bạn cần dùng phiên bản nào thì convert qua bản đó

Tiếp tục chạy lệnh sau để chuyển đổi

dism /online /set-edition:<-Edition->  /productkey:X-X-X-X-X  /accepteula

Với

<-Edition->: là phiên bản muốn chuyển đổi thành

X-X-X-X-X: key tương ứng phiên bản windows server

ví dụ:

dism /online /set-edition:Serverstandard  /productkey:AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEEE  /accepteula

chờ chương trình chạy xong, nó sẽ yêu cầu khởi động lại server, nhập Y để đồng ý

OK như vậy là xong.

Leave a Comment