Tầm quan trọng của lưu trữ dữ liệu trong doanh nghiệp

//

Tầm quan trọng của lưu trữ dữ liệu trong doanh nghiệp

Dữ liệu là tài sản quan trọng nhất của công ty, tuy nhiện nhiều công ty doanh nghiệp vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc lưu trữ dữ liệu đảm bảo an toàn, phòng chống rủi ro mất mát.

Một câu chuyện đơn giản xảy ra tại một công ty thiết kế: Một nhận viên làm việc tại công ty A ở vị trí thiết kế, toàn bộ các bản vẽ thiết kế, các dự án đều được lưu trên máy tính cá nhân của nhân viên đó. Một ngày đẹp trời nhân viên đó nghỉ việc, mà không bàn giao lại dữ liệu, các bản vẽ dự án cho công ty. Đến đây chắc các bạn cũng hiểu được vấn đề xảy ra cho công ty lúc này.

Câu chuyện thứ hai: Một công ty làm việc dữ liệu được lưu trên các máy tính người dùng, không có máy chủ server để lưu trữ dữ liệu chung, dữ liệu không được backup. Rồi một hôm các máy tính trong công ty bị dính mã độc mã hoá hết toàn bộ dữ liệu. 

Trên đây mình chỉ nêu ra một vài ví dụ về tầm quan trọng của lưu trữ dữ liệu trong công ty. Chúng ta thấy rằng nếu dữ liệu của doanh nghiệp không được lưu trữ quản lý tập trung, không có phương án backup dự phòng thì rủi ro mất mát là rất lớn, và khi dữ liệu mất đi chi phí để bỏ ra để cứu lại là rất lớn, lúc này lãnh đạo công ty mới nhận ra thì đã quá muộn.

Lưu trữ dữ liệu tập trung, quản lý người dùng đảm bảo an toàn

Chúng ta có thể thấy rằng việc cần phải có máy chủ server để lưu trữ dữ liệu tập trung là rất cần thiết.

Đảm bảo an toàn cho dữ liệu, phòng chóng rủi ro mất mát dữ liệu.

Quản lý việc người dùng sử dụng dữ liệu ai được phép truy cập, ai bị cấm

Backup dữ liệu dự phòng khi có sự cố xảy ra

Cho phép truy cập dữ liệu công ty từ xa , từ bên ngoài công ty khi nhân viên làm việc ở nhà, đi công tác.