GIới thiệu phần mềm BatchPatch

//

BATCHPATCH là gì?

BatchPatch là một tiện ích nhỏ được sử dụng để cài đặt các bản cập nhật Windows trên nhiều máy tính từ xa.

Ngoài ra, BatchPatch được sử dụng để khởi động lại hoặc tắt máy chủ từ xa, ping, chạy các scripts tùy chỉnh, schedule tasks, lấy không gian sử dụng và miễn phí hoặc xem thời gian khởi động cuối cùng hoặc truy cập máy tính từ xa.

Một số tính năng chính của BatchPatch

– Tải về và cài đặt Windows Updates từ xa trên toàn bộ mạng.
– Chọn cài đặt tất cả các bản cập nhật có sẵn hoặc cập nhật chỉ cập nhập các chương trình cụ thể
– Sử dụng máy chủ WSUS quản lý riêng của bạn, hoặc sử dụng BatchPatch kết hợp với Microsoft Update như một WSUS thay thế hiệu quả.
– Patch và khởi động lại nhiều máy tính cùng một lúc chỉ với một vài cú nhấp chuột
– Triển khai phần mềm từ xa với một mạng máy tính chỉ với một vài nhấp chuột.
– Triển khai các bản vá lỗi của Microsoft hoặc cập nhật phần mềm của bên thứ ba như Adobe hoặc Java, cũng như các khóa registry, các Scripts trên máy chủ từ xa.
– Khởi động lại hoặc tắt máy chủ từ xa và theo dõi tình trạng trong thời gian thực với lệnh ping tích hợp.
– Wake on LAN