HƯỚNG dẫn reset windows 11

//

Reset windows 11

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Reset windows 11 ( với windows 10, các bạn làm tương tự)

Một số lưu ý trước khi thực hiện:

Việc reset chỉ ảnh hưởng tới dữ liệu trên phân vùng chứa hệ điều hành ( ổ đĩa C)

Copy toàn bộ dữ liệu làm việc của bạn, dữ liệu cá nhân trên desktop, document, download, video, hình ảnh,… lưu vào Ổ đĩa D hoặc E trên máy tính

Nhấp vào ô tìm kiếm và nhập vào Reset this PC, và chọn Reset this PC

HƯỚNG dẫn reset windows 11

Tiếp theo, click vào Reset PC

HƯỚNG dẫn reset windows 11

Tiếp theo, Các bạn có 2 lựa chọn

  • Keep my files: dữ liệu cá nhân của bạn trên ổ đĩa C bao gồm desktop, document, download, picture, video sẽ được giữ lại và cả thư mục cài đặt phần mềm (program files,..)
  • Remove everything: toàn bộ dữ liệu trên ổ đĩa C sẽ bị xóa bỏ

Lưu ý:

Toàn bộ phần mềm sẽ bị xóa bỏ, bạn cần phải cài đặt lại toàn bộ phần mềm sau khi reset PC

Nên copy toàn bộ dữ liệu của bạn vào ổ đĩa D hoặc E và chọn Remove everything, còn nếu bạn chọn keep my file thì có nhiều folder rác trong program files,..

HƯỚNG dẫn reset windows 11

Tiếp theo, Chọn Local Reinstall -> Chọn next -> và tiếp tục chọn next

HƯỚNG dẫn reset windows 11

Xem video

Chờ đợi quá trình Reset, và bạn cần thiết lập lại tài khoản người dùng