Hướng dẫn lấy chứng chỉ kỹ thuật số của ứng dụng – CERTIFICATE of Application

//

Hướng dẫn lấy chứng chỉ kỹ thuật số của ứng dụng

CERTIFICATE of Application

Mỗi phần mềm ứng dụng đều có một chứng chỉ Certificate, (các ứng dụng cá nhân tự tạo sẽ không có). Để lấy được thông tin chứng chỉ của ứng dụng các bạn thực hiện như sau

  1. Chuột phải vào file và chọn PROPERTIES
  2. Click tab DIGITAL SIGNATURE và chọn DETAILS
    • Nếu bạn không nhìn thấy DIGTIAL SIGNATURE tab, thì do file không có digitally signed
  3. Click vào nút VIEW CERTIFICATE
  4. Click tab DETAILS và chọn COPY TO FILE
  5. Thực hiện xuất CERTIFICATE theo hướng dẫn
lấy chứng chỉ kỹ thuật số của file
lấy chứng chỉ kỹ thuật số của file

Ok như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách lấy chứng chỉ của ứng dụng hoặc file.