Fix Lỗi: 0x8004deb4 khi đăng nhập OneDrive

//

Fix Error Code: 0x8004deb4 when signing in to OneDrive

Hướng dẫn dẫn không thể đăng nhập onedrive trên windows

Trường hợp khi đăng nhập onedrive các bạn nhận được thông báo sau:

There was a problem signing you in. 
Login was either interrupted or unsuccessful. Please try logging in again. (Error Code: 0x8004deb4)

Error Code: 0x8004deb4

Cách khắc phục lỗi Error Code: 0x8004deb4

Các bạn mở Registry editor

Vào windows search ( nhấn tổ hợp phím windows + S) nhập vào “Registry editor”

Hoặc mở hộp thoại run và nhập vào “regedit“xong nhấn enter

Tìm theo đường dẫn sau:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive

Thêm DWORD 32bit, đặt tên là EnableADAL

chuột phải DWORD vừa tạo chọn Modify…

nhập vào ô value: 00000002

Xong lưu lại và khởi động lại máy tính

Kiểm tra lại việc đăng nhập onedrive

Xem thêm: https://support.microsoft.com/en-us/office/error-code-0x8004deb4-when-signing-in-to-onedrive-e8a8d97c-a87e-4dda-a67e-bae4fef05dcb