Fix AutoCAD Application has stopped working – Error OGSCertificationUtility-6_3.dll

//

Fix AutoCAD Application has stopped working

Lỗi AutoCAD Application has stopped working có thể có rất nhiều nguyên nhân, mỗi nguyên nhân sẽ có cách giải quyết khác nhau. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn khác phục lỗi “AutoCAD Application has stopped working” trường hợp do lỗi file .dll và ở đây là do file “OGSCertificationUtility-6_3.dll”

Mô tả lỗi

Khi mở phần mềm autacad hoặc bất cứ phần mềm nào của autodesk mà các bạn gặp lỗi

AutoCAD Application has stopped working

problem Event Name: APPCRASH

Application Name: Acad.exe

Fault module name: OGSCertificationUtility-6_3.dll

…..

Cách khắc phục lỗi 

Đóng hoàn phần mềm autodesk

Các bạn vào thư mục cài đặt phần mềm autodesk bị lỗi. Trường hợp ở đây là autocad 2016

Tại màn hình desktop, chọn biểu tượng autocad 2016, chuột phải và chọn Open file location

Tìm file OGSCertificationUtility-6_3.dll và sửa nó thành OGSCertificationUtility-6_3.dll.BK

Mở lại Autocad 2016

OK như vậy là xong.