Cùng nhau làm việc, Cùng nhau thành công

Hotline: 0914-476-276 (24/7)

Hướng dẫn cài đặt máy ảo trên VMware ESXi

Hướng dẫn cài đặt máy ảo trên VMware ESXi

Hướng dẫn cài đặt máy ảo trên VMware ESXi Video hướng dẫn cài đặt máy ảo trên VMware ESXi, tạo máy ảo trên vmware esxi, cài đặt centos server, video hướng dẫn quản trị máy chủ vmware esxi cho doanh nghiệp, tạo và setup máy chủ ảo trên vmware esxi, ảo hoá máy chủ. Giải pháp ảo hóa với VMware ESXi cho doanhRead more about Hướng dẫn cài đặt máy ảo trên VMware ESXi[…]

Video hướng dẫn cài đặt windows server 2016

Video hướng dẫn cài đặt windows server 2016

Video hướng dẫn cài đặt windows server 2016 Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành máy chủ windows server 2016, hệ điều hành máy chủ mới nhất hiện nay với nhiều tính năng quản trị. hướng dẫn cài đặt hệ điều hành win server 2016 chi tiết từ A đến Z DVCNTT – Việt computer