Tầm quan trọng của lưu trữ dữ liệu trong doanh nghiệp

Tầm quan trọng của lưu trữ dữ liệu trong doanh nghiệp Dữ liệu là tài sản quan trọng nhất của công ty, tuy nhiện nhiều công ty doanh nghiệp vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc lưu trữ dữ liệu đảm bảo an toàn, phòng chống rủi ro mất mát. Một câu chuyện đơn giản xảy ra tại một công ty thiết kế: Một nhận viên làm việc tại công ty A ở vị trí thiết kế, toàn bộ các bản vẽ thiết kế, các dự án đều được lưu trên máy tính…

Xem thêm