Hướng dẫn sử dụng Windows Sandbox on windows 10

Hướng dẫn sử dụng Windows Sandbox on windows 10

Hướng dẫn sử dụng Windows Sandbox on windows 10 Windows Sandbox là gì? Windows Sandbox là một môi trường desktop mới, nhỏ gọn được thiết kế riêng để chạy các ứng dụng một cách an toàn, độc lập với windows của bạn. Có thể hiểu đơn giản Windows Sandbox hoạt động giống như như một …

Hướng dẫn sử dụng Windows Sandbox on windows 10 Read More »