the procedure entry point AddDllDirectory could not be located in the dynamic link library KERNAL32.dll

Fix lỗi the procedure entry point AddDllDirectory could not be located in the dynamic link library KERNAL32.dll

Fix lỗi the procedure entry point AddDllDirectory could not be located in the dynamic link library KERNAL32.dll Hôm nay admin có cài đặt windows 7 cho máy tính dell, khi cài đặt driver download trực tiếp từ trang chủ thì không thể run file và xuất hiện thông báo sau: “the procedure entry point AddDllDirectory …

Fix lỗi the procedure entry point AddDllDirectory could not be located in the dynamic link library KERNAL32.dll Read More »