Tải file iso hdh mã nguồn mở ubuntu, centos, redhet

Tải file iso hdh mã nguồn mở ubuntu, centos, redhet

Tải file iso hdh mã nguồn mở ubuntu, centos, redhet Hệ điều hành mã nguồn mở linux, unix… được hiểu là hệ điều hành nhà phát triển cho phép người dùng gọi chung là các cá nhân hoặc tố chức được phép can thiệp vào sâu bên trong bao gồm chỉnh sửa hoặc tùy biến mã nguồn thành những hệ điều hành mới để sử dụng cho các mục đích cụ thể mà không thu phí. Chức năng của các hệ điều hành mã nguồn mở tương tự như các hệ…

Xem thêm