Hướng dẫn xóa file khi báo lỗi access denied

//

Trên windows, đôi khi bạn cần xóa file hoặc thư mục, tuy nhiên lại gặp lỗi không thể xóa file. Về nguyên nhân, thì có thể bạn không có quyền xóa file đó, hoặc file đó đang sử dụng ( ví dụ đang được mở, sử dụng bởi chương trình khác,..) Và mỗi nguyên nhân chúng ta sẽ có cách giải quyết riêng

1 Với file đang được sử dụng

Để xóa file các bạn cần đóng file đang sử dụng và các chương trình liên quan sau đó xóa

2 Với trường hợp gặp lỗi access denied, bạn không có quyền xóa

Với trường hợp này chúng ta cần login vào người dùng có quyền xóa file ( thường là tài khoản nhóm administrators)

Tuy nhiên ngoài ra vẫn có 1 số file cho dù bạn là người dùng nhóm administrators, bạn vẫn không thế xóa file, báo lỗi “”

thông thường đây là các file trong hệ thống. Vậy làm sao xóa được những file này

Hướng dẫn fix lỗi Access denied khi xóa file hoặc thư mục

Cách 1: Sử dụng CMD

Đầu tiên các bạn cần mở chương trình cmd bằng quyền admin ( run as administrator)

tiếp theo gõ lệnh sau để xóa

del /f file_name

trong đó file_name là chưa file cần xóa, bao gồm đường dẫn tới nơi chứa file

ví dụ

del /f D:\folder A\file 1.txt

Cách 2: Sử dụng phần mềm thứ 3

với cách trên mà vẫn không thể xóa được file, thì chúng ta cần sử dụng phần mềm thứ 3 để xóa file. Ở đây mình sẽ sử dụng phần mềm Unlocker

Các bạn tải về phần mềm Unlocker tại đây

mật khẩu giải nén: 2020

Sau khi tải về các bạn cài đặt và chạy chương trình lên

Chọn tới file cần xóa

Chọn kill process

Ok giờ bạn có thể xóa file

Như vậy mình đã hướng dẫn xong cách xóa những file cứng đầu trên windows, hy vọng có thể giúp được các bạn