Dịch vụ cứu dữ liệu

()

Dịch vụ cứu dữ liệu

chúng tôi nhận cứu hộ phục hồi dữ liệu như

  • Nhận phục hồi dữ liệu do xoá nhầm, format nhầm ổ cứng, thẻ nhớ usb
  • Phục hồi dữ liệu do ghost nhầm
  • Phục hồi dữ liệu file văn bản, hình ảnh video do xoá nhầm
  • Phục hồi dữ liệu ổ cứng bị format
  • Phục hồi dữ liệu ổ cứng bị hỏng

Dịch vụ cứu dữ liệu

Liên hệ với chúng tôi

Dịch vụ CNTT vietcomputer

Hotline: 0914.476.276

Email: [email protected]

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.